Q - a könyv borítója

Q - A könyv

Útinapló

Programok

Bazsu üzenete

Írások

Vélemények

E-mail

English


eXTReMe Tracker

 

Iratkozz fel a hírlevelemre:


Kapcsolat:
Barasits Zuszanna
30/9-373-565
Skype: Q-igaz

 

Bazsu honlapja
Arvisura
Arvisura Olvasókör


 

Lovasijász portál http://lovasijasz.atw.hu

 
 

Mandorla
 

Igazszólás

Napút

 Arvisura Olvasókör

www.arvisura.eoldal.hu

 

                                            
PROGRAMOK

QQQQQ

Barasits Zsuzsanna előadásai

2008. november 22. 17 óra
A MAGYAR
Veresegyház,

Mézesvölgyi Általános Iskola Aula

2008. november 23. 13.40 óra
Az Anya, a NŐ, és a Leány
Veresegyház,
Mézesvölgyi Általános Iskola Aula

 

2007. november 30. 18 óra
Emberminőség - lélek - szellem - sors -élet.
Mit hoz a jövő?
Budapest,
Csillagkapu Egészségközpont,
XI. ker. Bercsényi u. 5.

2008. február 8. 16 óra
A jósnő... elmondja...
Nyugdíjas Szabadegyetem
Zalaegerszeg
.Kosztolányi utca
3 kivánság étterem emeletén bejárat a Petőfi utca felöl
zöld kapu

 
Q - ÉGI HÍRMONDÓ
Q Q Q

 

Tanító szél ősi
eme népi megjelentő
szellemi nagy lant
vén mestertől megjelenül
mi népi mintában
még égi elemének
onnan megfelelőnek
hírt ad ég fényvitelnek
Q radar megfogni
nem tudja
mert ősi egy lánc
ég fény Nap titka
lenti ember talán
még jelenben
meghallja mit ég kér

 

Q Q Q

 

   Részlet Halmy György rendező "Ősök ösvénye" című filmjéből. A filmet televízió adásokban többször levetítették.
Barasits Zsuzsanna jóslata 1992. szeptemberében került forgatásra.

 

               A jóslat értelmezése:

               1992.+ 3 év =  1995.: még reményteljes, viszonylag elfogadható időszak
1992. + 4 év = 1996.: vége a szerencsének, Bokros csomag következménye.
A megszorítások miatt nehezedik az emberek sorsa.
1996. + 2 év =1998. után kormányváltás. Az ország elindul valamilyen szintre.
 Ezután rossz időszak következik, "az ország elmegy a semmibe".
 Ez a jelenlegi helyzet, hisz államcsőd közeli az ország állapota.
 Ezután kezdődik el egy teljes életforma változás. Lassan, de borzasztó lassan,  
 gyökeres változáshoz vezet.

               Hogy ez milyen és hogyan lesz, és mit teszünk, ez rajtunk, az embereken múlik!
Az Ősi magyarok üzenetei az emberiség számára a Jövő útjelző táblái!

                                                             Q Q Q

2009-03-16                                 Barasits Zs./V.Cs.

Kín máli népi megfeleltetés
ősz tanában megjelenik végkifejlés
ó lámpám néhai mentő szálán
nemzetemnek jeleníti minden
mi él merevíti hamis világ
lét virágát összetöri

hó lelkű emberek
jelentől mindent világon
nyom ős szálon megfényesítő ágon
megírt szavam
néhai megkopogott javam
vigyétek embereknek jelemet
örök jó szálon
mi nevelkedett
vinni hírem megfényesítő éren
menti népem
ha indul meg vihar nagy mán szentélyében
mö világa ágy hőt viszi nemzeteknek

jövőt tengereken megjövendölt szándékom
növeli meg égi erőt
szalander óperenciákon átmenti
mi védi nemeknek ott ávét
ős szakadár nemzeteknél megindítom
mi nagy lármában megkeresi
mi növeli meg jövőnek remény

nincs láncomnál mintákban
mi égi vár
hatalom nem földi indám
móka
mi mondott nem igaz emberek
jelenben nagy veszély már fenyeget

őzi égi Ile in gondolámmal viszi hír
nyom táraknál öv tó mentő várán
növeli ég fény rovásán
mi embereknek jelenben
megrengeti égi nap szelemmel
óvást tegyen minden ember
ne engedje ízeket
mi tépi
mikor ördögi emlékeket
jelentős szétválasztó híreket
embereknek ott megjelent szavam
nótám nekik jelenítse ég ormán palánk
mi véd
fontos szándék
ontom magyaroknak jelenítem ég ajándék

növekedő Sen nagy lármát viszi len
indulaton mérges szándék jelenik
ott ördögi halált visz
üzeni nagy Dz Dzs
ég fénye
himalájában még ott van
mi élet vivője
hóval mosott ős szekér
nyom neme

indi népi vér Usza győztes szellemi norma
álmokon
pehely mintát megfonja láncon
nyalánk jenki nem leli
mi népében
máztól már ott jeleníti megforgatott égi ér
nem lel mintában meg égi kép
történelem nagy láncán nemzeteknek
ott viszi
mi nem növeli
mikor népeknek ott világon koránnal
háborút megkeveri

minőségében
minden ember három nemnek fényében
megjavul ha indítom
mi élet vivő igében
forr jó tétele
ikoni ég igéje igében nem lel hőt ördög neme
indított A világon
mi életeket elvivő szűrés ódában
min indájában
mindenkor ott van igaz szólásban
pad Kend fon
törvényében mindenség fényében
övéinek ott fent vivésében
növeli ír ő tövében
ír égi nő őstől óvásom
markomban van tollvonásom
lyáni hőt vin rovásában
min koronásával
szétkovászolt világot viszi mába *
nagy mán szentélye koronás szövetség
fény országában mintákban megkel ő tanító szálában
messze min ég font várában

megrendül ökológiája Törökországnak
náluk nem növekedik nemzetében
mi növelkedik
ordas szándék javít
ó szőtt néhai mementó megélése
nagy vérsége éled
font ősztől mindenhol indított hó
ármánnyal megképezett szigeti népnél minden
mi vétket vinni meg
kitakarítja szél
mángorló merész tömeget
jövőt
szál álmán nyomorgó tömeg
nő tarolók szándékán nép nem
néhai emlék indít
megjelenik ott választás
szereplőknek nem lesz tovább haszon húzás
ős erem éledő tömeg jel
En ómen emlékében
nyomában megkoronázott talárban
megindítom
népemnek jelemmel növelem meg
kemény napokat viszi
eme háború patakzó vérrel nekik
meg jövőt valót szándékot
mikor megjelenítem ajándékot
meg kell indulni meg kell fokozni
mi mentő szintet megjeleníti
emberek otthonát
örök jegyemmel menti

harácsolóknak ott vesztetem
minden ármányt őnekik megfeleltetem
Oa dám népi hám
népemnek jegyében ott van Án
nyom láncával terülj asztalkám
ime néhai mért vén igében
megjelenik jelentős szellemi nagy törvényem
nem lel jövőt mindenki
minőséget ki felejti
nem találja égi mesében
mi életében jövőt jeleníti
Hád kenő szenteket elkerülő
tarolja hazákat
mindent iszkolót ő partján találhat
megfokozott világban rabló pártok jelenben
nagy táncot visz erekben
nótám nekik ott tógám
nem latorság mentő országomnál

Magyarország fény nagy láncán
minőségében megnő
tanítók szálán népemnek ott világít
őrtől mintában
hírekkel megáld kínt
virgácsolás szándéka át nem enged ég országba
ívemen népemnek
ott vinni meg ég jövő nagy lemezen
puttonyommal jár-kel ország
kettő szent tő
malátát visz tanító láncán
nyom patakoknak oltott vendég koron
minta lapommal ódában már hír rég ott van

öv sanyargatása ízt veszt indi világban
igéri A
indul meg jövőt vivő nagy lakókkal
ó sámin
nomád fény
népi normában megkovászolt ötödik világban
nem leli mentő szálam háborús tanában

 Q Q Q

2008. február. 22  

 Kész táron Imeni gondon
mi meg fogja hámnak jelét vehemens szándék
ontom ölnek jelenében mentő tanító emlék
óv tár nemzeten
mi kár ne legyen már ott világon
mi megfaragja Hád genetikában

nagy lánc ere nem leli meg éber pánt
vehemenciában növekedik
mi nem égi tám
öntörvények jelenben nehéz savat visznek
ordító tömeg fokozza
mi nem lehet
mindenhol
mi jelenít nagy láncon
erőt visz mindenkor nemnek ott világon
agy hírt vele nem enged férgesedni
mikor nagy zavargó tömeg kohásza
megjelenít emberi népnél
Hád világa

 pattog jelentől mérce
észtől mindenkor nemnek ott van mérése
indított valóság fonja égi nagy tanítást
őszi emlék ott vért viszi
nemez ment
ha embereknél ég fény növekedése hőt viszi
ír választ Égi Négy
lámpásával építi meg jövőt
nagy láncon
néhai mementó mindenkor ott táncol
emlékező tár
ott világban igazságot vár
ott vendég kemény nehéz szavát
mindenkor égi Egytől megviszi ér
ha nemeknél megjelenik
mi védést vivő tér

Oa éhes ím neki
mi napot választ jelenitő szél
megkeményül
ha emberi nép nem lelkével edeni
ó palotás szövetséget vigye
indít ott száz ókori
nehéz szakadozott ős szellemi ész
történelemben már ott vitte meg konok nyommal
mi tanítása égnek
ott világi méret nem lehet világon
patakoknál
mi nem viszi eme értől
mi három
nem lesz törvény
ha emberekben nem éled meg káli mintában
mi megélt
vándor ló szándéka jó tárokon
mi menti jövőt minta
indít ó Szent
világi nemnek ontom nehéz terhet
övéinél megkopogott verset
 

vinni emlékét vesztes eme éhező nép
nekik mindig kovácsolják
megjelenítik
mi nem életüknek ott választását
nem tesznek ott mást
megkettőzik mindig jövőt vivő talárt
már Q ott vitte ér
tő szemmel megjelenik ott
mi népnek vinni meg jelentős szerepeket

 valóság kevés Gyáb emberében
van méltóság keserűségében
nincs eme élhető világon
mi életeken megfényesedne
nem tesz választ embereknek ott tömege
inkább eltávolodik hogy ne legyen mit tennie
írtam indítottam
mert világon
mi termett én táramból
megkovászoltam
nem lehet vesztes ősi emlék
ott
mert örök nemzetemnél

antant is veszteséget vitte
mikor pellengért népem nem igazán tette
gondom népnél
mi nagy hátrány
néhai méltóságát nem találja már
ott vésztől fél
mindenkiben megnövelődő tény
nem ébreszti nem tanítja
nem indítja embereket
hanem ikrájában magába fojtja ha tenni kell
mert hamis világon ki fgva tartja

QQQ

 ontom néked gondolkodásukat
önvéleményük ott valóságon nem nagy látszat
őnekik jelentős gondként jelentkezik
mert őket nem segíti nem támogatja senki
indulatuk otthonukban nagy lárma
kínt érzik
mert őnekik nincs fontolásuk jelenben témámban
mindenkinél indulat
nem látják irt valóságukat
megfélemlítő
mi nékik ott jövő
terveiknél mindenkor nyomorgás
mi nekik jelenben meg fogja teremteni
mi életüknek ott nagy imázs
okkal szemben
minden napoknak ott nehéz megfeleléssel
meg kénes ott világon mindenben
csak óvatosan nyílnak meg
ha tét nekik járom

QQQ

kérnek jelet nem kapják
megjelenik ott tereken
mi háborút viszi ha ingatag ott választás
üzeni ég
fog jelenni meg kemény ország
kámeni minősége
hírem
nem indul meg felelősség mindenkiben

QQQ

2008. február 21  

 Kettő tenger megfog kínt vinni
mért világon Pe
mini ég int világi nagy lator teret
ősztől megindítom néhai méni méteremet
néhai méni indi nép
megkeményítem nekik
mi lét
szándékom ne legyen már tovább
emberi nem árnyék

 ott világon pehely minta
ín tő lent vinni égi hírt vendéggel
ó üzeni Hán
néhai mentő szám
néhai méni mese
élet világának ott vitte meg ég nagy láncán
mi mentő szálam
mi megjelenik ott övtől
mi ég nemeket vinne el
hamis szándékkal ha tűz terem
nem lehet nem akarja égi Egy
mintában
mi rég indított lent
veszítse ember
Nap ős számát pánt vivőknek ott vinni meg jelentől
mi népemnek ott vinni eme égi mentő tanító
sarok jele indít nagy hó
ős szigeten pénteken megjelenül
mi életeknek ott jelem
 

nem nagy lám
igét ősi égi nagy láncon megjelentett
vendég koron nem leli meg emberi nem
neki
mi ég nagy lámpás ment velem
néhai méni nem
néhai már ott vén imában méter
mi ment
vin dent szándékon palánk
még ott ős szám on
pellengérzem Föld mázát
porosodott naláni ontott merengő tósztját
nem lehet világon béke
minden korban megjelenik ott övtől
meleg font széle
ikon ősi nem

 indi nem nehéz ott vinni ikoni mintákban
erjed ős lángban
nyomorgó zavart világban
sötétedik ott önmagában
arany ontja égi ín
kevély mintában nem leli meg
mi vér szálon vinne hír
óvásomat nem tanulja
ám neki
mi éhe
érkezik meg forrongó szándékokban őre
Il ín jón tövében mehemód ín
nyom találja
meg férgesedő tárakat ősztől megjelenti
mi megtámad
kettő szigeti néhai mentő szálat

örvendezik ég font szálán
mi ér neked
fogom ősi égi mesében
megkopogom máli egytől
mi mentő szálamat vinni meg jelemmel
ha hon népében még kerek jegyem
néhai mementó
szent szálán megjelen
páter Q ontja hun Min tövében
mentő út vinni ég kegyelem
népemnél még él inditott szent vén mén
nyom ősétől
mi három nehéz Ü gondoláson
megfényesülhet ember égi rováson

pillant tő szakadozott világban
mi még fénytől megjelenülő
tengereken
illanó Szent vén méni mentő szeleken
ott világnak jelenítő
nagy lant vendége kép nem ős szavam
néhai mentő Nap imában van
nyom ős szellem értő Szent
vinni meg fény nemével
mi teremt földön még szer

Q rót világban jót
 ő Ten minőségében megfont szándékot
vers tanító szövegében
palotás szellemi égi nagy láncot
teremt ő tér nemeknek
ott élet tér óv ős szigeten Il Ten génében
mi élet
megindít ó Szent
vinni megforrósítom lyáni eme égi irt szóm
őzek jelentős ég forr
Om kar Q ont An
hetedik ontott valóm őz láncán magyaroknak
ott ősi Egytől mentő számán nyom
ős szándéka menteni meg fény nemekkel
mi még jelenben megteremt ősi egyben
nyom ölt ín
nyom őr táncol
min d en
mi e hét világból jön
Orv törvénye mit vitt ős Szent vére
íme értől megfényesült véled
gerely ment mindig koronás szám
négy hőt vinni ég forróságán

nyom sameni indító szavam
néhai mentő szálam
néhai nagy három szent világom
népemnek ott nehéz lesz
ha nem leli meg fény nemét
ördög fogja neki meg jelenben
mi szekerét vinné el
ha mentő szándék ott jelenni megakarna
ha át világ koron
éteri minőségbe fordulna
 lakat mindenkinél
mert őszt vendég hiába nehéz szóval
megjelentő szándékkal
embereknek jelenít meg jelenben iz
szent vers sorban
Pa Meni hát eme égi nád
gondoknál jelenik
ott vinni meg égi nagy láncon
mi eme nagy gondon megsegít

várt világi embertől nemében
mi égtől megjelölt
vin ontotta lyáni mért forma
megjelenjen mikor megjelenik ott végtorna
sugár ír ott világra
hír nyereg
jelenjen meg kimutatni mindenkor
mi életeknek ott
vinni meg ómen jelében
mi értől ment vert világ
tett renddel megjelenve megteremti
mi égi nád
gondolat ősi emberi mentő szózat
viszi meg
mi menti meg jelentől
mi népemnek nagy lamesen jövőt hozhat

szent világi mentő
szakadozott világon
mi hit teremtő
néhai megkoszorúzott fő
nem leli meg
mi Istentől jő
gond fontolása ott Gyáb emberének valósága
megtenni
mi növeli mi méltóságát vinni
meg kell imában írt szándékot teremteni
intéző
mindenkor nyakasságot nemében
megjelenítő
nincs emberekben
mi életüket világon most segítő
minta mindenséget világító szent szintet
már nagyon felejtő
örök ott világon
mi életeken nagy láncon
viszi emléket őr váron

péteri hit ős szándékában mit hitt
ős emberek világában erősítette meg hit
ő kábán mindent veszítve árván
nem találja utat
mi égi oltalmat vinne meg
ha kép nemével
indítja meg fény népéhez
mi életeken megsegítő tudat

nameni néhai mester
tő nemeknek itt újra zenében viszi meg
égi napos szent tő terjedése
népnél hitvány ördögi nagy tévedése
hintában
mi mért viselkedése
nem engedi fény útját
veszendő népeknél
ívtől mutatott nagy mért
szellemi nemben
mi ér
pásztoroknak jelentését
nem érti
mert életében
mi vezeti
már ott nagy kevélység
ortodox meleg forrongó
szigeteknek ott lázadást szító

 olvad el ember mert ő nem látja hogy neki
mintában
mi hatalmat diktálja
nem ég nemét használja
nem lehet népeknél kegyelem
nem engedi meg félelem
hímez-hámoz
őt veri át
óvatosságot viszi meg nád
gábori fény nappal vitte
égi emlékeket nembe tette
hezitáló emberek
vesztik mit ég nekik engedett

törvényem nemek noha elvesztették
ott véleményem lyáni irt szó
ős szándékot vinne
mikor öt vehemens szigeti nép
törvényt szegne
mi élet ős távolból érkezett
ős emlékezés ős szellemi minőség
kettő szálamon teremtés

üzeni ég jelenben
mi él
e minta Tengitől ajándék
ontom ős emlékem
indi nemnek jelenülésében
nyom ő tő
tövében még jelenik ott jövő
lyáni éteri nagy lámpám
embereket ébreszti
nem lehet hatalom más
érv tő törvényében
nem engedi meg koronás
szantén minősége lenti lét ajándék
vert világon
mi emlékem nemekben megjelenik ott
ha ember ébren
makog jót nem tanít nem indít
nem leli
mi ébreszt hit
összes indított mindenben ügyefogyott

.........

agy hőt vinni eme ég
indította meg neked ég fény nemét
te nem morogj
írtam rég
fénylelkeddel minta légy

..........

alán nyom néhai menedék
ontotta még ég igét
ősi eredések ott világon
még éltek ott ős szereken mintában
mindenkor nemeket neveltétek
ott vándor lélek ott vinni meg égi méret
ős szándékom népeknél élve éledt

 ne ren tő Ninivére indított meg égtől
mi megforgatta
mi merész tarolásában
népeknek ott megindította
mi mértéknek fontolása
gyötrelmük ott őnekik
hitüket megjelenitette lármában
öreg ég
nevelő szándékában
tanítóknál megírta 
mindenség kettő szándékán nagy lángban

 

2007. január 12.

 Rettegése égi fontolása 
indít meg élet világ fontos szándék
on pendelyes üzenés szándéka
átviszi emberi lelkeket
vendég koron min d en
mi ép
tárnál megfényesült világi kép
öreg konok óvás
üzeni ég
fontolást vendetta ágy
hám nem talál már ott vert világi élet
vinni már ott választás
velem nem őstől
mi megjelen nyom ősétől
minden korban eme élet vezető
tárban megjelenik
ha átvinni kell mindenség írt várban
ír ott vers
szöveg konok jelenítő
Szent
vitában már ott világ
koron megjelent
már ott vészt vinni Hád

géni minőség konok
jelent veszteni nem engedi
Ihed fénye értékében min d en
mi él értékeli
nagy latorság kába írt valóság
kései nem
nem indította meg jenkinek
mi égi elem
nehéz lesz tárnak
ontott vendég világító számnak
jelenben mint vád
 csónak on minta már ott világában
megkeményítő Szád
csend gén mindent vinni
mi növeli meg két világon
mi értékében mentő szálon
merészt veri mindenben már ott világon
lyáni égi írt vers
üzeni ég jele nem vert
őseimnek jelenül
mi eme égtől megfényesül ómen
nyom öv törekedését
vehemens szemitákkal
nem lemezről megkopogom nagy vészt
öv történése indi
nem örök léte
élet ökológiája
Gyáb emberének jövőt vivő támla
álmon
pehely minőség képzi írja
égi nagy lánc eme ég két világ
on már ott veled fényt vinni megjelent
ősi négy Lames szigete
írt vérségem őt vinni e hét
világon merengőt veled ébreszt
ősi Nap szálon minőség kerek
ott világ An minden
mi ép
tanító szent világról
ős szám nem
nagy lármán már nem engedi ég
hogy latorsággal vesszen el
mi ép
Q neked G ere tanácsa
áhít már ott világító szándéknak
írt vers
szónak ott világon megfelelő tanítása

gyarló minden földi halandó
szárad bolygón
mi életet megadó
savanyú patás
ősszel megjelenik ott nagy latorság
Kínában
mi nevező
történelemben megkeseredő
 tíz ü mester ott vinni már nagy lánc
  on te le indája hogy legyen
mi segítő mentő szálon
tanító szó legyen már ott világító sámáni híradó

ősztől támadás üzeni ég fontolás
szigeteken megjelenik újra tanító táltól
mi élet veszedelme
indi világ koron megfertőzi
mi élet írt ó tesztje
rég kopog
jeleket már nagy lemezről megjelenít berótt
 nem Ninivére írt jelent vinni hírt
hótól
mi népeket véd
ha megjelenik nyavalya
át nemeket menteni legyen hova
szeren minőség kései
nem
ősztől
mi nagy látogatás
szellem nemekkel indít ég támogatást
vérségében min d en
embernek ott vándorló testében
megjelenik
mi nagy latorság
múlt világok nyavalyája
beteg már ott Földnek hámja

DZ DZS ég
fontolásra megjelenti
mi ép
törekedő tánc
ott vendég kép en megjelenik
ott vinni Nap tám
e ősz sereg ének ott világra írt
veterántól megkereső terve
ott világ két vendég
kort vinni mentő szellemi indított
vándorló tár
nem
eknek jeleket rótt
vándor tár nagy két vár
Q ont Om
ős szellemi nehéz üzenő tál
gyenge embernek jelenik
ott ő mentő
nem törik ember
ha át vándorló szemtől
mi hír nem leli
meg ég jele
mentő lelkeket üzeni
nagy hőt vinni
már ott világon perzselő tűz híre
már ott van lent
világon nem lehet világ
ha merész sugárral megjelenik Hád
gonoszt veszti ég
Földön menti
mi ép
öreg jele indítja meg vízzel áraszt ott mindent
ment ősi négy lemez
írja Gyáb embere
nem lehet már nem
égi írt valós tálon minden
mi ép
nem lehet hogy emberiség pusztítsa el
mi égi nagy lenti kép
ont Om ó ágy
hőt lát nyomában iráni hordában
megjelenik ott
mi népeket írt világban
megjövendelt vészt
 őszi ér írt
várakozik jenki
mikor neki nagy lehetőséget
megjelenít nagy lázadás
lehordja víz ős szigeten
mi nagy hamut vivő támadás.

 

2006. december 2.  

Gondon párt
álmon mindenség
fondorlat ősztől
megjelenít tő nagy lánc
üzeni ég
két szándékon
penész történelem
növekedő tere
éhes szándék
ontja ég fény népnek
ott vándor nagy lánc
ég kínt vinni
meg kit választott
választáson
mi éhező láncon
megjelenik
ontom nemzetem néked
fény neme ég jele
meg jelen
nem lehet már ott vén irtás
ősi egytől
megjelenik ott világon
mi tiltás 

üzeni ér nem lyáni
ég fény nemmel
mi meg jelen Q pendelyen
minden mi ép
ősi egytől minta
Gyáb emberének jelenjen
Q rég képezi ég
fény nemmel megjelenti
nagy láncon mi ér
Q ontja hám
nemeket megindítja
gyötrelem
mi életek jelenében megfonja
áhít már nyom mást  

nemtelen nemzet
mi növeli meg
érzelem námenében
mi e három ősi
e hét vendégségben
nyomtól lyántól
mentő száltól
szent vers ágon
nyavalyára Antól
megfokozza álmon
töve felé indít népet
ősi nagy láncon 

Q rühes népség
fondorlatában
nagy vétség
fontos szent vers őrtől
mi égi nagy láncon
tenni megjelenít ő
szellemi írt vers
szent életű üzenő
tár ontja álmon
mi életeken nem mehet
már ott vállalt nem
navigáló szent szellem lent
pendelyes szereken
mi életeken jövőt náluk
jelenben ment  
öreg ég fontolása
ámenében nem lehet
őzi égi lelkében
nem ég mása

heterogén
minden mindenben
mi növekedik jelenik
jelenben még férges szellem
növelni kell
mi ég jelenében
megkeményítő tálon
megfényesülhet lenn 

nyom őse ég
fény néptől megképezi
mi értékében már ott
honát vésztől menti
ha megjelenik ott világon
mi életeken nyomáson
megrendítő száz találkozáson
rettegés lesz
ha nem lel lelket rovásom 

pánt szent vár
nem nő tőle
ha átvezeti égi írt vers
szent lyánt vendégképpen
nem hileáni értéken
megkeményül minden embernek
ott ősi meleg jelentésen 

Q türelem
nehéz óvást vinni égi elem
növekedik ott öntörvény
nem érti még népem
mi égi nagy lánc
értük jeleníti ég
fény rég
fontos öt világon
mi nagy tánc 

éhes szent vér
rótt eme ég törvény
nemtől menti
mi életeken
mi nagy lárma
mi életeken meg jelenül
ha örvény viszi élet mintája
beteg föld géni minőségében
már ott velem minden
mi még jövőt vinni
nagy láncon megjelenítem  

pánt vendég
kornak jelez őrtől
örök jelenítő szent négy
hőség fog jelenni
mi népeken nagy lávát
meg fog jelenteni
írt nagy látogatás
megjelenik ott öv népnél
megint támadás
óvom emberiség
fontos mi nem engedi
hogy legyen
március szövetségében
magyar nem lehet
szigeti néppel
mindent vészt teremt 

üzeni ír An
minőségében menekítő száron
mitológiában már ott van mi rémálom
nemzeti érzés szándékos tarolás
őszinteség fondorlatos hazug fontolás 

szándék ott világon
parázslik jenkiben
megint világ kemény
nehéz leromboló
szellemi indító
savam nemzetem lélekbe
megjeleníti mi régi máteri
nagy titkot feltáró

lezúzza ég fény nép
mindent ver támadó  
tövében néhai mérce
éhes szellemi ég
fontol már ott világra
mi nagy leckét vinni meg
ha háborút vinni meg
jenki már ott vész
 
világon megfontolt békének
jó őse éhében minden népsége
irtózatos mi háborús
forrongó táncában megjelenik leckéje
íme éhe indított világon
párt viszálya
ágy hőt viszi emberiség
kevés számolt vándorló tára
DZS ég fény ott világon
mindenkor menti mi égi álom 

öv törése megjelenik
ha megjelenik ott világon
mi megrontja merészséggel
mi népeket pusztít
sugárt vese indít
ó szándék ómen mi ég
jelentkező tárral
megfélemlíti
mert szándéka égnek
menteni mi ép.

QQQ

2006. november 11.

Rég kopog fény
nagy lámpa áhít ős szent tő
néhai égi egytől
megfényesült mesteri égi idő

 tánc éhes szava árt
A  lázad
ó szelet veszti
népi életű szándék
ontom nem ős szálán
mi ég ajándék
ott öv tő rése élet
világ jelentős zavarát
megjelenítő szél megképezi
mi növeli katasztrófát
vén ős sziget mérgező
tér nagy láva
mi megjelenik hamarosan
minden idők józansága
következik óvatos szavam
őrtől megjelenik ott világra
méni mese éhező szigetem
megjelölt vándor lélek jövetelem

 nincs fém nem nincs férien nyom
ős szavakkal indul meg
konok jövőt vivő tál
mint száli nép
nem lesz többé mintából
megképező táhi ír nép
Q rég kést őszt őszi erem
minden mi ép
már ott vehemens
had szeli meg kénes üzenésem
nagy lármán mindenség
konok nyom
őseinél tanító szót veled fonom
rovással Om nem
nőt világító számmal
ontom nemzetemnek
ontom mi nem lehet
ő vén mintából már ott világító
sámáni híradóm
pehely minőségeket
megkeményítő szent hitet megkopogom
ő vándor tanító szent vén mestert
megkeményített váhin nyom
Pe Rében mi írt világon

 ős ármánnyal mindenhol megkel
ő meni A üzenő tár
on pöttöm pír Kon kovászol
már mindenhol in pázeni imán
nyomában mi élettől megfont
imán párt vinni írt vén mese
e hét világon
pánt vinni meg fénytől Emese
én nyom nő tő
tövében már ott vízzel
megfényesülő
nyomában meg fog jelenni
mit űrtől meg jeheni nótában
megképezett vért vinni meg jelentől
on tövéből lyáni egy hírt
vers szót vén indított vándor tő
kéri ég font szövetség
jelenjen meg kerevet
világon mi életeket menthet meg
jövőt vinni mentő szándék
ontott szóval megjelenik ég ajándék 

Óvásom

nem lehet már tovább
Gyáb embere romláson
pint vinni mint szár
nyomában mi ébredés
szándékon
megjelenik ott ősi egytől
mi életeken
mentő szellemi hírt
vinni meg  

kéntől bűzlő tengeri nagy láva
bár Ra hám nem lehet vesztő
sártól meg kénes üzenő
Talmud gonosz története
írt világon perzselő
tűz meg on remegése
növekedik ontott szó
sárgul meg Föld
mert tűzzel meg kért vízzel
meg két világ
Korea meg jenki
megfogja mi nem lehet
vért vizet veszt ős sziget 

óvásom rég jelem
nemzetem neked megjelen
növekedik jelenés
szándékom ősztől megképezés
szint nem lehet választás
szint vén minőségemmel
megfont vén más
szándék ott vert világon
mi hont veret világon
Pe rém nem hagy tártól
meg jövőt veszni
merész támadástól
üzeni égi ég
fotonézist veszteni
ha megjelenik jenki
mit tenni meg akart rég
nem engedi ég
I Ai mintát vinni
további e lenti
emberi mást veszni
lyáni hírem
meg fogja üzenni
mi élet világát
jövőnek ott valóságát
vésztől menti
meg nemmel hős
eme nagy lánc ér tő le
háborút veni néhai mintából
meróni mentő szálon
nekik ott vezeti ég
lélek országából 

orvos űz a lator támadó
szakadár nép tömegében
megkeményedik ott világot pusztító
sárga halált megforrósító
szárad bolygón mi élet
vert világ későn ébred 

fontos üzenés

 villám hótól megfonom
megfonom ősi egytől
mi menti meg
emberi más szálat
vinni engedély
mi emberi minőséget
újra támaszt
vért vén mintát szent világ
kéri már
ott világi nemtől
mindenségi nagy láncon
pellengértől
már minden embernek
nemében
mi értékvivő növekedjen 

nincs érték
ha immár ott
emberi fő törekedni
nem leli meg valóságon
mi élet világában
ősi egytől
megjelenítő szent váron
fenyegeti nép még most is álom.