Q - a könyv borítója

Q - A könyv

Útinapló

Programok

Bazsu üzenete

Írások

Vélemények

E-mail

English


eXTReMe Tracker

 

Írja meg véleményét!
 
Arvisura Olvasókör
Q Q Q

http://groups.google.com/group/arvisura-olvasokor

Paál Zoltán Arvisuráját különböző módon értékelik. Van, aki elfogadja,  van, akit inspirál, kutatásra késztet, van, aki elutasítja, van, aki nem tudja, hogyan kezelje, hiszi is, meg nem is. Van, aki hiszi, de tagadja, van, akinek az Arvisura igazsága nem szorul magyarázatra, de az bizonyos, aki egyszer a közelébe került, és elolvasta, az az ember nem tud teljesen szabadulni a hatásától, bármennyire szeretné is.  És ez nem véletlen.

Az Arvisurát nem lehet a szokásos módon értékelni, mint általában a többi olvasmányt. Berója magát az emberbe  ott motoszkál, mint egy búvó patak, fel-felbukkan a legváratlanabb időben, és arra készteti az embert, hogy  gondolkodjon . Ha van módja arra, hogy valakivel megvitathassa a tartalmát, vagy  halljon róla, akkor biztos, hogy él a lehetőséggel. 

Az Arvisurát ismerők egyik kis baráti közössége úgy gondolta, hogy valamilyen módon ki kellene tágítani azokkal az emberekkel a baráti kört, akiknek a könyvespolcán ott lapul az Arvisura, mert valamilyen indíttatásból szert tett rá. Hisz állítólag húszezer példányról van szó! Ott van, de nem ismeri, nem tudja hova helyezni az értékrendjében, vagy egyáltalán az első húsz oldal után feladja az olvasását.

Mivel az Arvisurát olvasók, egymást is ismerők körében is különbözik a kialakult értékelés teljessége, hisz hatalmas adatmennyiség, információ zúdul az azt olvasó emberre, arra jutottunk, jó lenne együtt elolvasni egy-egy arvisurát alkalmanként, és közösen megbeszélni azokat. Hiteles módon megerősíteni az igazságát, vagy akár cáfolni, vagy csak véleményt cserélni. Olyan többrétegű, különböző területet átfogó ismeretet tartalmaz, amit csak olyan módon lehet feldolgozni, birtokba venni, lelkiismeretesen értékelni, hogy a különböző tudással, szinttel, képességgel rendelkező emberek, egymást tisztelő értekezésére van szükség.

Nekem az a tapasztalatom, hogy a legtöbb embert a tárgyi, történelmi, földrajzi, racionálisan megfogható tartalma érdekli. A saját ismerete, érdeklődése alapján értékeli, fogadja be. Átlép sok olyan információn, ami nélkül nem lehet teljes, amit megismer, megtud belőle. Ami nélkül nem lehet a lerótt, és eredendően mindenkiben meglévő tudástárakat megnyitni, felszínre hozni, vagy éppen útnak indítani a további fejlődésre. Amit még az Arvisura közvetít, az a megfogható anyagi világon felülemelkedik, ami nélkül nincs teljes tudás, harmonikus élő világ, nincs jövő.

Az Arvisura nem csak történelmi, földrajzi, tárgyi ismeretek hatalmas tára, hanem különböző népcsoportok, nemzettségek, törzsek törvényi rendje, kultúrája, hitvilága, szellemi hagyatéka.  Gyökere, értékes mintája a ma emberének. Példamutató az a rendszere, amely tömören, de átfogóan, egymással összefüggésben, párhuzamosan mutatja be az eseményeket, azoknak egymásra hatását, jó rossz következményeit az idő sodrában. Bár sok-sok ismétléssel, ami nehezíti az olvasását, de ezt, a rovója különleges „szerzési” módjának köszönhetjük. A különböző életformát, hitvilágot élők közös értékrendben való együttélését, egymás világát tisztelő népcsoportok együttműködését is elénk tárja. A valós értékek szerinti életformát sugallja, amiben az örök értékek az „Igaz szólás” szerinti érték, mérték norma, törvény és rend a harmóniát teremti.

Bizony nem könnyű olvasmány, de mint minden, ami igazán értékes, kemény, kitartó, türelmes, és teljes figyelmet igénylő, pontos munka után lehet csak birtokba venni. Megéri! Maradandó érték, a gondolkodó olvasás, a mérlegelő értékelés, új, számunkra addig érdektelen területek, ismeretek keresése, megismerése a végeredménye. Ettől minden ember tudása, színessége, nyitottsága nő.

Már maga az a tény, hogy az egyszerű ózdi kohász, Paál Zoltán, hogy volt képes ennek a hatalmas műnek a „létrehozására”, már az gondolkodásra készteti a tudásra szomjazó, nyitott embert, már az tiszteletre méltó.

Különféle valótlan állítások, leértékelő, támadó megjegyzések is kísérik az Arvisurát ismerő, elfogadó, szerető, tisztelő emberek véleménye mellett a „művet”. Ez is egyik oka, hogy szeretnénk az „Igaz szólás” igazságát teljes mértékben közösen, teljes nyitottsággal, és amennyire lehet racionálisan feltárni.

Számomra Paál Zoltán személye és műve teljesen hiteles. Évekkel előbb volt számomra ez így, még mielőtt a kezembe foghattam volna a művét, vagy tudhattam volna, ki Ő. Ez is egy különös történet, de hitelesen bizonyítható. 

Szándékunkban áll, hogy meghívjunk olyan embereket a körünkbe, akik személyesen ismerték Paál Zoltánt. Olyan kutatókat, tudósokat, akik a saját tudományos területük kutatási eredményeivel vagy alátámasszák, vagy teljesen más szemszögből tárják elénk az Arvisurában is található ismereteket.

A találkozók színhelyét az érdeklődők létszáma fogja meghatározni, amit az „Arvisura olvasókör” lapján történő jelentkezés és közös megbeszélés alapján fogunk eldönteni.

Legyünk minél többen, akik messzebbre, mélyebbre látunk, akik át tudjuk lépni a megfoghatóság határát, megmerevedett korlátainkat.. Ebben a gépies világban újra kell éleszteni az értékeket, vissza kell szerezni a bennünk működő „csengők”, „jelzők” működésének titkát. Ennek egyik „kelléke” az „Arvisura”, és ennek a kelléknek a birtoklásának lehetősége lehet, ez az Olvasó kör.

Minden érdeklődő jelentkezését szívesen várjuk!

http://groups.google.com/group/arvisura-olvasokor

 

Q Q Q