Q - a könyv borítója

Q - A könyv

Útinapló

Programok

Bazsu üzenete

Írások

Vélemények

E-mail

English


eXTReMe Tracker

Előrejelző üzenetek
Üzenetek a magyaroknak
Általános üzenetek

 


 www.igazszolas1.extra.hu
 
Q - ÉGI HÍRMONDÓ
Q Q Q
Előszó

Különös, különleges, de egyben páratlan írást tarthat kezében az olvasó. Egy látó képességekkel megáldott médium, jövendőmondó - Barasits Zsuzsanna - által továbbított és lejegyzett írásokat tartalmaz ez a könyv, vagy ahogyan egyik barátja fogalmazott: "szellemi táviratokat". Üzeneteket, melyeket ő a "másik világból", a szellemvilágból kapott, mely képességeinek forrása, s mellyel ezek révén napi kapcsolatot tart.
Nyilvánvalóan ennek a szférának a létezésében egyesek hisznek, mások pedig tudomást sem akarnak venni róla, Zsuzsát hallgatva, a munkáját tapasztalva, valamint ezeket az írásokat olvasva azonban azt hiszem, a legmegrögzöttebb kétkedők is meginoghatnak.

Látó képességén kívül - mely az évek során egyre letisztultabb lett, s mióta végleg alárendelte magát ennek a dolognak, azóta folyamatában látja a múlt-jelen-jövőt - a "hagyományos", legalábbis már egészen régi történetekből ismert módokon is kapcsolatba lépett vele a szellemvilág. Rendelkezik az automatikus írás képességével, amikor úgymond a ceruza magától ír a kezében, illetve az egyik legismertebb módon, az úgynevezett "poharazás" segítségével is kapcsolatot tud teremteni.
Elmondása szerint az Idő szellemeivel áll kapcsolatban, ezek közül is ­ több lejegyzett írásában is szerepel - a Jövő szelleme az, akinek "követeként", hírvivőjeként van jelölve.

A poharazási technikát, melyet korábban nem ismert, úgymond sorsszerűen, két fiatal ügyfele mutatta neki. A módszer lényege, hogy a médium előtt, aki a szellemet megidézi, egy tábla fekszik, felrajzolva rá az abc betűi, illetve az "igen" és "nem" szavak. A médium keze egy poháron nyugszik, melyet szinte alig érint. A szellem pedig ezt a poharat irányítja rajta keresztül, ide-oda csúsztatva a betűkön. Ezeket egybeolvasva kaphatók meg az üzenetek, illetve a feltett kérdésekre a válaszok. Egyesek azt mondják, onnan ismerhető meg a "jó minőségű" szellem, akinek valóban mondanivalója van, hogy nem feltétlenül akarja megidézőjét a neki tetsző válaszokkal szórakoztatni, hanem a kérdéstől függetlenül a maga üzenetét próbálja átadni.

Immár hét éve jegyzik szorgalmasan Zsuzsa és társai ezeket az üzeneteket, melyeknek egy része, az 1999-ben írottak találhatók meg ebben a könyvben.
Az apropó sem véletlen.
Ezeket az írásokat egyszer leírva és elolvasva csupán a teljesen egyértelmű, konkrét dolgok maradnak meg az emberben, még Zsuzsa sem volt tisztában vele, igazából mit is hordoznak ezek a szövegek. Ő - mivel más csatornákon keresztül is érintkezik a szellemvilággal - mindig kap egyfajta megerősítést az egyes információra, vagyis ugyanazt a hírt különböző formákban is megkapja. A szövegek legegyértelműbb részei a profetikus, bizonyos eseményeket, történéseket megjövendölő szakaszok, és néhány év alatt tapasztalta is, hogy ezek kivétel nélkül megtörténtek, az írás szavai igaznak bizonyultak.

Amiért végül ezek az írások kikerültek a fiókból, az a múlt év szeptemberére vonatkozó "világhír", "háború híre" volt, amiről Zsuzsa már tavasz óta folyamatosan beszélt. 2001. szeptember 11-én számos megdöbbent ember hívta fel őt és kérdezte szinte rémülten: akkor most mi lesz tovább. Maga Zsuzsa is akkor vette elő ezeket az írásokat és végigböngészve azokat, meglepve tapasztalta, hogy az 1999-ben leírtakban bizony konkrétan szerepel a szeptember 11-i esemény, és még jó néhány másik is (melyek egy része a mai napig már be is következett). Baráti tanácsra Zsuzsa a kiadás mellett döntött, majd a szöveg is igazolta őt, hisz több helyen szerepel benne: "vinni kell a hírt". Mivel a szöveg folyamatosan volt lejegyezve, valamilyen formátumba kellett önteni, hogy élvezhetően és érthetően olvasható legyen. Az igazi meglepetés itt érte őt is, és bennünket is, akik a munkában részt vettünk. Az írások az egyszerű jövendölésnél sokkal többet rejtettek.

A szöveg olvasása és értelmezése - be kell vallani - bizony nem könnyű, embert próbáló feladat. A mai ember számára szokatlan nyelvezete leginkább az archaikus nyelvekére emlékeztet. Meglepően költői, szinte már vers forma, dallama, rímképlete, egyedülálló jelképrendszere van, melyek legtöbbje ősi történetekre, mondákból ismert dolgokra utal. Ezek mind csak a szöveg rendezése, sorokba szedése után bukkantak elő. (Nagyon fontos megjegyezni, hogy a tördelés során egyetlen szó sem lett megváltoztatva.)

Zsuzsa első információja szerint a megfelelő forma hármas törésű (soronként kettő, illetve egy szó megosztásban), mely a szöveg több, különböző dimenzióját tárja fel. A hasonló sorok (az egy és a két szót tartalmazók) összeolvasva külön üzenetet, kiemeléseket tartalmaznak. (Érdekes megjegyezni, hogy az ősi magyar nyelv hasonló jellegű volt, az egyes sorokat a férfi és női energia hordozóinak tartották.) Ez a forma mutatta meg az írások igazi mélységét, ritmusát és rímeit, vitt legközelebb a valós üzenetek megértéséhez. A tapasztalatok azonban azt mutatták, miután több ember is beletekintett az írásba, hogy olyan ember számára, aki először veszi kézbe ezt, a túlságosan is szokatlan szövegről az erősen megtört forma inkább elvonja a figyelmet. Ezután született meg a jelenlegi változat, mely a dallamot követve egy-egy szorosan összetartozó részt, értelmi egységet vesz a sorok, szakaszok alapjául.

Sokszor néhány szóból kiolvasható a konkrét jelentés, olyan egyértelműen fogalmaz, máskor pedig egy egész szakaszt ölel fel a jelképrendszer, és szinte le kell hámozni a különböző jelentésrétegeket.
Többször bukkannak fel a szövegben a magyar nyelvtől idegen szavak, melyek egy részét az ősi archaikus nyelvekben, eredetmítoszokban sikerült fellelnünk. Ezek kivétel nélkül beleillenek a szöveg fogalomrendszerébe, világába, de jelenlétük nem zavaró akkor sem, ha nem ismerjük a pontos jelentésüket, hisz a szövegkörnyezet, a ritmus eléggé pontosan meghatározza jelentésüket. Ezek egyébként legtöbbször utalások, melyek egy-egy hellyel, néppel, nyelvvel, mondavilággal hozhatók kapcsolatba, ami szintén pontosíthatja a jelentést.
A szövegnek több vonulata van. Nem csupán profetikus előrejelzéseket tartalmaz a jövőre vonatkozólag, hanem a szellemvilág egészen komoly figyelmeztetését és tanítását is közvetíti.
Bizony, ennek a tanúsága szerint az ember mára nagyon is eltérült a helyes úttól, elvesztette a valós értékek felismerésének képességét, lelkében nem őrzi és követi az ősi, igaz normákat. Ez - úgy tűnik, s a jelek egyértelműen igazolják is - végveszélybe sodorhatja az emberiséget. A szellemvilág üzenete azonban nem megrémíteni akar bennünket, hanem arra igyekszik tanítani: hogyan ismerhetjük fel az igazi értékeket és ösztönöz arra, hogy próbáljunk meg odafigyelni ezekre a dolgokra. Minden ember felelőssége nagy - és a magyar népét különösen kiemeli a szövegben több helyen is (nem véletlen gondolom, hogy maga a szöveg is magyar nyelven íródott le) - és nem szabad, hogy ez alól kivonjuk magunkat, hisz minden ember tehet, és hatással lehet, ha magában megpróbálja visszaállítani a valós értékrendet. Azt, hogy mi a jó és mi a rossz, nem az egyén szintjén kell figyelembe vennünk, hanem a nagy természeti, univerzális egységet tekintve. Ez az út nehéz, nem kétséges, bizony sokszor fájdalomtól, gondtól, bajtól sem mentes, mégis ez az egyetlen járható, helyes út, ez az, amire a szellemvilág e könyv írásain keresztül igyekszik bennünket figyelmeztetni, felkészíteni.

Olvasni és megérteni azonban így sem egyszerű, komoly odafigyelést és teljes embert kíván - nemcsak agyat, hanem szívet és lelket is egyszerre mozgat meg. Fantasztikus szellemi kalandra ragad el, melyben a teremtő teljesség rejlik. Szavai nyomán egy csodálatos másik világ tárul fel, mely azonban nem idegen, hisz öröktől fogva bennünk rejlik, a lélek barázdáiba írva.

Az íráson egyszerűen és tisztán sugárzik át a fény. Gyönyörű és hátborzongató képek elevenednek meg, szimbólumok bomlanak ki, mint megannyi kis kapu, az igazi jelentésüket azonban nem a papírhoz rögzült szó hordozza, hanem az, amit erre a szív felel. Dallama, ritmusa és hatalmas ereje van, olyan, mint egy varázslatos ének, mely a magasból zeng, és húrt a legmélyebben ébreszt. Hangja néhol játékosan bájos, máshol szigorú figyelmeztető, sokszor megdöbbentően egyértelmű, máskor agytornáztató.

Egyben azonban biztos vagyok: ha nyitott szívvel olvassuk, igazságát félreérthetetlenül felfedi. Hiszem, hogy mindenki megtalálja benne a magának valót: bizonyságot a kétkedők, útmutatót a bizonytalanok, választ az örök kérdéseket kutatók, mérhetetlen, szinte felfoghatatlan tudást a tudni vágyók, de mindenekelőtt nem mindennapi élményt, melyben - és nem túlzás ezt mondani - átélhető, megérezhető a más világ.

Q Q Q

Előrejelző üzenetek

Az 1999-es év üzeneteiből tisztán rajzolódnak ki napjaink eseményei, de egyúttal az is: a katasztrófákról nem véletlenül beszélnek, meg lehetett volna előzni őket, ha egy kicsit is odafigyelünk! Talán a jövőben hajlandóak leszünk rá?!

1999. január. 3.

ott valóság kép
sötétedőt veszti ég
jelen időben
megrázza földet
szent ősi égi
nagy lelket választott
ősi emberi engedély
ős szellemi nagy lánc
.
ős tornádó ősi értő tan
törik meg földi hant
nyomában por növekedik
nyög Föld fény ott veszik

nyár perzselő
tengeri nép
tűz útján elvesző
tenger tő
támad géni mintából
ősi értő mentő
Názáret vele noha
ál mentő nép
nem lesz tovább
.

1999. január 8.

ott valóság fényében
megjéhaisodott nehéz ökológia
ármány jelenben megjelenült
ősi emberi nemben
nyom nagy lánca kimúlik
ha jelenben indul gonosz tánca

lapos vidék jelenítődő
víz konok jelenítő
megforduló ősi energia
Gyáb emberének
jövőt menti nagy hőség

két vén földrészt
víz betemeti nép
megfullad fák
jelentős édeni
nagypéteri mesében
megéli mindenség jelenései
nála hát megképeződő tűz
megképező páholy Mő népétől

megfordítódó ősi népi
nagy ős szál
menti meg fontos ős sziget
ősi égi nagy eredet
víz űzi embert
hegyek jégmezőire

indul meg kín
mint ősi nagy tornádó
ős tüzénél
megkínlódó története
hőtől már meg
ki tapasztalt
ős szellemi mán
nyom Án
ő pontosít Q
remeg föld fény nyomán.

1999. január 15.

írt vész tenger népére
megjósolt világ végére
hamarosan ödéma
jelenik nyomában
ördögi magatartás lenti minta
megjelenítő szava
lent veszik
ember palotája
...

1999. január 24.

D2 Usza

változó sarok nyáron még forgó sarok
nyáron öv elmutat
nála minden mi jég elolvad
forgószél erek jenki népnél
szél méretet vezet
víz tonnában megindul
ős ármány népre indul

ős sziget víz tengerében
megjövendölt vész
űr válasz tézis nem hamis
szántó szám lyán még
javítani nép
tó fényéből megjelenül
eme évtől mi nem vezet
szétmenő tortúrának
jelein pásztor népek javítanak
...

1999. március 10.

D2 Usza

ott vén mester
nagy lyánja üzeni
motorikus világ fénytől
meg fogja kapni mi nem
ninivei minőség
fény nagy Lunára
nem indul nemsokára
hamis világ fény ősétől
meg lesz igázva

ha emberi minőség
emberi nagy senkiség
fontosabbnak tartja
latori önzést
veszik ormán minden
mi numerum partján
mérhető lesz torlás
ín romló szálán

ény ínye nem lesz
találkozás űr
poroszló sátor nép
megfosztja emberiség
Kend gondja
mi lesz
ha jő sötétség

ott víz megkonokul
Gyáb indító sugártól
megnő tánc
régi nagy lant véle
megjelenítő szele
égen megjelenik
nap porfellege
égés száz ponton
perzselő tűz öreg Jáván
mérték jelen önzés nyomán
megjelenik óceán
megjelenül meteor
tavalyi nem volt komoly
távol került horizonton
palánk jég fokán megolvad
meteor nyomán megkövesedik
nagy lánc pedig emelkedik

ott víz öve
égi jó zenit ős szelleme
éjjel megindul
mikor tavak vize
ég jelenő tűz ereje
nagy lesz tat
ontódik nyomában
mi megfakad

fétis szellemi hírtől
megkezdődő tanítás
tavaly már jött
vén mestertől okítás
világ kezdete ismét
megjelenítő szelleme
rőt világ
kevés szárán
méni ember okosításán
pedig ős ember
nevelkedik régi időtől

megkettőződő tad
fontos szellemi tant
vendég képében megad
ontódó ős eredő
térségeket felemelő
térségeket vízbe terelő
találkozik két ősi erő
tákon peg ín ontódik
rengés megint
vele nagy ózon megírt
vele nagy lárma
népeket szakít el
mert ötödik világ
kezdi meg háború
taroló satáni mérgezés

szavak jelet veled
kettő szálon
megjelentenek
Rá sivatagi nép
őrlő tengeri merészség
kínt vezet
ős szent világra
megérkezik
rettenetes szám
égi zónája

1999. március 11.

D2 Usza

remeg föld gát kitódul
rút világ felpatakzik
nehéz idő tárul
tőtől ég fontossága
nagy DZ gondozása
megindul
finom néhai mártír
tanában
megírt valóság jelenül
szent ige nemesül

tovább élet
választott valós
szellemiséget
választott vár
tő táncától megáll
meg fog nyom
néhai ökológia jelenni
növekedés
új emberi nagy
élet eredés

űzi emberi világból
gonoszt vers
szent mintában ég hír
nem rest
van már tovább
e hét világból
ki nagy lavinából
megremegő táncból
megjelenül újra

Álmos szára
minden időben
ősi magyarok ereiben
méni minőségében
megkeresztelt
vert ősi égi
nagy lánc ékében
Mö tudása
DZs gondozása
őr terv tő tanítása
den ín mén őse
írott ven ín gálája
DZs gím palotása
sámáni nép avatása

Peking fotonézise
élettől megfosztott génisze
égi időtől megjózanul
mentő szálon
mutatvány elindul
szigetvilág fintorgása
lapokon néki
minden mi nagy
lator népet éri
nagy víz ős üzenője
íme ír póni nép őse
nagy lesz tűz eredése
irtózatos lesz
víz emelkedése Q

1999. március 27.
.
ott vert valóság
ott víz üzenő tanítás
szándék nyom
pár tő víz
vod fény Ninivéből
előtör kőzenit
őzi égi rengető szirt
.

lő valós hád
gemini e indító tanács
életet megrontó
szövetséget
víz borítja
ha megnyomorodó
emberiséget
háborútól őnáluk nyög
ki meg
jenkiben megbízott
.
megjelenő ük égés
tábori mintából
ősi égi négy
hírt ad
fog lenni öv népnél
öv szigetnél először vég

rázódik ostor nyomában
ősi ív ős szurdoknak
jévai nomád élet
pimasz világ fogja látni
mi lyáni hír valóságát
veled fontos üzenő szavát
vándor páni
indin minőség kép nő
.

1999. április 21.

D2 Usza

komótos szál megjelenül
ős sziget vén meredélye
ég jéhai hő ágya
megindul nemsokára
ég jelenítő négy
hő sár pék írja rég
jelenik nagy Lameson menés
szerte irtózó nagy rengés

ős üzenés szérűn
meleg fény nő
tavalyi ér eddig jelenül
megjelenik
ott vészt üzen ég
jenki világ
kettő szigete ég

jelent ős

szakad fény
porozó ős teremtő
szétveti meleg
káváján mely
kém félelmén
mély küvén
hő szigetén
páni minőség
kimutatott való
eme hírt valósító

örvendező pameni
égi időtől
meg fogja kapni
mi néki
égi ég jelen időtől
mert van égi jel
emberi nép nem figyel
megkövesedik
ontott tűztől megjegesedik
ott van már úton vér
palánk jelenben még nem ég

kitör szélen ősi irtózat
víz vén szigeten nem oltalmaz
üreg emberének jelenő történése
égi időtől meglesz büntetése
ha létrán nem indul meg
indított lélek jelentő szent igének
hitét követő szó ős üzenés

már rég időtől
hírt megjárató
tenéked írt vers
tanító ősi hírmondó

tűz víz töredezi
égi nálad leírt vers
télen megjelölni
megkeresett
ég közvetíteni
lyáni égi nagy lant
vén mesében
már tudást vinni
mi írt ősi egy hírrel
lyáni hőség
két világító szent
lyáni hírben
ősi írt ük olvasmány
ontotta hírt
világító szó nyomán
.

nyög ivását megjelenő
tavalyi nagy lapon
megint víz jelenő
támad ember jövő
nem ismeri mi égi erő
tarolni eltér nép indítására
DZs égi írt szó
mentő szál megadása

alámerül megjelenül
sziget világ vízbe kerül
ősi égi izzó láva
áltanokat aláássa
álminőséget
megköveződő térséget
ős szellem megjelenítő
.

1999. május 18.
.
mértéktelen lét
pusztítja el föld emberét
ősi e lánc
emberiségen
mérges szándék
nyáron megjelenül még
kimutatás téli
emberi nem lehet

ős eme írt levelet
hogy Lunán
mérhetetlen lesz törés
ó sziget világában
föld lüktetés
szigeteknek ostort tanít

még jenki sem lehet
vandál méret
őneki megtanít ég
isteni méret
megforduló föld
géni minőségén méh
írt vén ősiségen
megjelenik nyomában víz
meleg kövesedő
támadás embertől eredő

támadás széle hír
történelem
nagy múltja arról ír
talán íme ín
indított valós szó
jelen időben
még képes tanító jó

ősi mért nagy lavina
DZ égi időtől
megírt vers szólama
pénz világ
tűz vehemenciája
gyarló ember
ödémás világ
kotol megjövendelt
katasztrófája
lyáni mért
ősi eme indított szó
térnek jele ró
térnek nagy lelkének
nagy lelke szólt
.

1999. június 24.
...
van már pörzsölődés
szent világ jelenéseknek
nyert világ
fény növekedésének
ott vélt valója
háborút valóságában
megjövendelt valójában
megvalósítja

gyötrelem nagy lesz
tengeri néptől
mentő szó nem lesz
tény nápolyi irtózat
megjelenül
ős szám népétől
megjelenítő vésztől
ősz embertől
mérhetetlen Q
.

1999. július 20.
.
fut víz tenger pont
Aa DZ égi
intő szövet őrtől
meg fogja gyötörni
minden ősi nap
övtől meg fog jelenni
hő ján tű őse
.

1999. július 30.

D2 Usza

rég Jézus történet
választott lélek jegy
lent megjelenül tanító szó
őt vegyesítő
szent ősi nász történet
ősi égi ász
tér tele indított
emberi nagy lélek ott
valós az üzenet
vén Mu történet
vén Mu tánca
gyötrelem múlt valós
elemi nagy tanítása
.

1999. augusztus 16.
.

tengert vele méteres szél
sereg égi mák nép
ős szent világ jelenben
mindent mi nem égi
nagy lánc égi nép
törvényében
megropogtatja égi nagy
DZ szelében

mit zéró ős teremtőtől
tele nála minden
mi nem ősi megjelenítőtől
megrendíti
megjeleníti nagy sóhaj
lesz üzenet
népem őseinek
ott vert világ jelen idejét
vén Mu történetét
megismétli ég
jövendölt végítélet
szép ősi szám
lyáni írt választ
ott vele néhai mese
megíratott
.

1999. szeptember 7.

D2 Usza

ott vén mester pántja
DZ égi nemzet szent valósága
DZ égi jót nem zsarnoki szót
veled fény néptől őseinek
ott választott vén mestereinek
nyártól tenni megjelenített

vatt engedélye
nemzeti nagy latra
DZ An gin
nyomtatott jövőt
ödémás
zárt víz tulajdonságot
víz üzenése
inti meg Magyarországot

vén minta gyötrelmes
tánc ég jelenítő
pontokon meglesz tánc
elindult világ figyelmeztetése
írt valóság jelenítése
írt szó tánc
ég írta lenti lánc

ég képezi nagy lélekerőt
valóságos
ősi egy hit megjelenítőt
valóságos tanítást
megmutatja ég
irtózatos választást
menteni emberi minőségében
minden időben
megjelenült vers időben
minden időben tanítás lement
emberi minőség
sohasem tanult lent

vesztő tapasztalás szándék
ott rend megjelenítő
való szellemi nagy
kene min
gond emberi minőségben
minta hádi megjelenülésben
megkorbácsolódik ember
tagadó jelenében

rezeg föld
fény nagy lángja kitör
tövig jelenben
minden megsárgul tűzben
nyomtatott sorok jelentik
veszik mi nem
lélek úton növekszik

ostorozó öt világ jelen időtől
már tanulja tapasztalást
vers üzente égi lant
megírta már sok hírt hant
vén más ven igéje
lenti világra ég igéje
megjósolt jövő teljesedése

néhai más világ jelenben
mindenben
megismeri mi néki nagy
lő gonosz tanítása
mert újra nem lelt mag tanításra
mert veszti megint emberiség
korszak valós megújulása

nem lel lelkek égi mestert
emberi minőség
jelenben lelkében hordozza
férgesedő taroló szekerét
nem jövőbe toló
szonátát nem fogadó
zavarosan gondolkodó
szörnyű vám
nem lehet menteni
megjeleníteni már valóságot

vesztette emberi tömeg
jövő tál
imában megjelölt
valóságot jövőbe elvivőt
verset megjelenítő
nagy égi agy mentő erőt
fontos üzenés szándék
írt valóság jelenítő szám
lyán mindenség
jelenítő szava megjelölt

embereknek java gyönge
embert víz tanít ősi hitre
ég jelenítő mása
mert ősi egy lánc
ég fennhatósága
szent világ jelentől megáld
égi menekítő
szent ige kötőszálon
minden indít ott szellemi ágon
.

Q Q Q

 

1999. január. 1.
..
napra írt szándék
ott vele had
felment választ
engedély
nekik nem támasz
ütközés
Száhán nyomában
megfeneklés

üzeni nehéz időt ég
felelősség jelentős rég
felelős szándékában
minden ember
ha lelke nem lel
nagy hálánk jelére
irtózatos támadás lesz
nagy tűz erejében még.

Háború indításáról szól az üzenet, olyan háborúról, ami megalapozatlan és felelőtlen. A háború szándéka már régen megvolt, a hadsereget elindították a népek tiltakozása és ellenkezése ellenére is. A szellemvilág által nem támogatott, nem engedélyezett semmilyen háború a világban.
Az üzenet jelzi, hogy a szent helyek (Száhán) területén ez a háború megfeneklik, nem lesz nyertes - lásd Irak.
Ez az üzenetrész az emberiséget a felelősségére figyelmezteti, mivel a háború, ha elkezdődik, az a jövőben szinte szakadatlanul folytatódni fog, és az emberiség jövőjét veszélyezteti, ellehetetleníti, elemberteleníti (lásd - terrorcselekmények), és katasztrofális körülményeket teremt.
Ha az üzenetre nem figyelünk, akkor a szellemvilág is megmutatja erejét, ami természeti jelenségekben nyilvánul meg (lásd - természeti katasztrófák, betegségek)

1999. január 4.
.
Mekkában meg fog
jelenni nagy tűz
tengeri népet
ős szellemi méni nép
nomád genetikájú
tovább átmentő
szellemi nép
megkergeti nézetében
megkorbácsolja
hőt visz népi tornádója
hamarosan indul meg
jelen idő támadása

nem lehet nóta gyenge
mert ősi nagy három nép
megfelelő további lét
nem lenne
ha tűz megfélemlítő
ödémát ökológiában
mért nagy harc
égéséből megjelenik nap
nép tűzének ontó
szalmát kimentő
nomád genetikájú temető
szórványos lesz megmenekülő
tengeri nép veszendő
ott vért vesztő tovább
ágy sorában nem élhet
mondák nyert vendégeinek
nagy lenti zónájában
romlott ősi mérték
.
Még meg nem történt eseményre vonatkozik az üzenet, vallási csoportok ellentétéből kibontakozó harcra utal Mekka környezetében. Amerika beavatkozását is jelzi, aki nem fog nyertesként távozni a harctérről.
Nem lehet kíméletes az üzenés, mert komoly veszély fenyegeti a háborúban résztvevőket, mivel hamis, már nem tiszta nézetek robbantják ki a harcokat, az érdek és nem az Ige az alapja a normáiknak.

1999. január 6.
.
íme ég jéhai meséje irtózatos
szál Öm népek Nyék jelenében
még képeződik ostobák jelenében
mutatkozik nagy háború
tengeri népnél megjelenik
nyáron megjelölt támadó
szigetvilág jósolt vésze
írt megkorbácsolt városa
álmaiban még jelenül támadása
.
A vers konkrétan a 2001. szeptember 11-i New York-i eseményre utal és azt követő háborúra.

1999. január 17.
..
Nap ő kolóniában
pár nap ős szakadásban
purgatórium
földi matériában
mint vele gőz
tovább lesz tűz
nagy lenti megjelenülése
Afganisztán minden
mi nagy láva
ernyedő támadása
megkísérli
mi más szabad fontol

nyamvadt Pentagon
nyomul mint oltalom
pedig fontos nyugalom
pörzsöl meg Jemen
pakisztáni magatartás
üzleti megfontolás

A vers több időszakot ölel át, egymásból következő eseményeket említ. Jelzi a New York-i tűz utáni afgán támadást, melyet állítólag Amerika az egész világ védelmében indított a terroristák ellen. A versből is kiderül, hogy a valódi oka ennek a pénz volt. Előre látható, hogy a háború itt még nem ért véget, kiterjed Pakisztán és Jemen területére is.

.
ős minőség jelenítés
nem igazi meghonosító
tavaly már tapasztalható
szándék ott van
meg Jin
ő meg jóvátehetetlen
történetet megír
tűrés szakad
fontos lesz hősi nagy
hipokrata
legyen meg nyárra
neki akarata
lemintázza
mi népi mutatványa
háború tör ki utána

látogató segítség
jenki nagy takarás
lám gúny jeleníti
mi nem néki
megalapozottság
jő támadás úz minta
írta mi lemenő tanítás
patak jelenítő szála
pellengérzi nagy látszat

Az üzenetek előrejelzik, ami kiderült a háborút követően, hogy megalapozatlan indok alapján indították a háborút Afganisztán és Irak ellen, és a látszólagos segítség nem hozott eredményt, csak kárt okozott. A gyors győzelem helyett a mai napig folyik a háború. Amerikát folyamatosan támadják emiatt. Azóta az ENSZ részéről is elhangzott, hogy az USA illegális háborút folytat.

.
Peking
kínt vinni megint
őneki megindul tavalyi
nagy lődörgő tószt
pedig Kínában malária
megjelenik nyelni
meg kop on kitör neki
.
Itt előrejelzés kapunk a 2002-es a Kínából induló madárinfluenza-járványról.

.
víz sem lyán nyom
nem örvendező hon
ha emberi
nagy lenti minta
nem lehet öreg
jelenítő szent világ
kimunkált test
nagy humáni tan
titok jelentős
szellemi nagy larra
égi információ arra
ha ím int őstől magyar
pille élete Himalájában
megjelentette
ím ártó szavak
nyom nélkül szavára
megjelenik nyelés

Megdöbbenéssel tapasztalható, hogy ezek a sorok a Himalájában tartózkodó magyar hegymászócsapat egy tagjának rövid életére, vagyis halálára utalnak. Ez az esemény időrendben a háború kitörése után következett be.

1999. január. 24.
.
változó sarok nyáron
még forgó sarok
nyáron öv elmutat
nála minden mi jég elolvad
forgószél erek jenki népnél
szél méretet vezet
víz tonnában megindul
ős ármány népre indul
.

Természeti csapások sorozatára utal - a Sarkokról olvadó, leszakadó jégtáblák, tornádók, árvizek - melyek a háborút követően Amerikát is sújtották-sújtják.

1999. március 27.
.
tábort vén latort
vén meg kurd
fény nép töve indul
meg jelentős
szervezetek óvása
államok nem támogató
nyugtázása

lő valós hád
gemini e indító tanács
életet megrontó
szövetséget
víz borítja
ha megnyomorodó
emberiséget
háborútól őnáluk nyög
ki meg
jenkiben megbízott
.

Az afgán háborút megelőző kurd helyzet. Az ENSZ tiltakozása. Amerikai-brit szövetség által indított háború. Ezt az időszakot folyamatos árvizek kísérték.

Q Q Q

Üzenetek a magyaroknak

1999. január 1.
..
Magyarország
feminin ős szálon
már ige int
Nap talárja
sámáni hit gondolája
embereket vezet vele
ég fény korába

gyöngék neme inkognitóban
ős szellemi négy
lámpása gyors szándék
jelenítő magyar tó
halom népi mentő szó

szent vendég kimenekíti népét
ősi égi minőségű vérét
nyemtenyeimi haláltól
megkeményedő tornádótól
ősi egy lánc elindult

vele ím ég jelenítő ereje
megindult valóság jelenben
magas tanító ős szellemben
nyom találkozik jelenítő szövegben

nyom tavaly megjelent
ősz nehéz hír
tanításában
kel öreg kortól salamoni más
talártól megkapott
már tanító szó
ősi magyaroktól
üzeni már találkozó

sámáni nép ősével
ó sámáni képességgel
megjelenült valóság
ontja hőt valós üzenőt .

Magyarország női, Boldogasszonyi szálon tartja a kapcsolatot a szellemvilággal. Számtalan esetben nyilvánult meg ennek a szálnak a figyelmeztető ereje az események előtt, például Mária-jelenésekben, vagy régebben különböző médiumok által is, ha súlyos esemény történt a világban, ami többek között az országunkat is kedvezőtlenül érintette.
A szellemvilág most ennek a könyvnek a soraival jelez, figyelmeztet. Fontos szerepet szán most a magyaroknak. Magyarokon keresztül, az ősi szál segítségével küldi a tanító, nevelő szót. A magyarokat is kiválasztotta a jövőre szóló üzenetek, figyelmeztetések közvetítésére. Nagyon fontos, hogy az emberek felfigyeljenek az "Égi Igére".

Ai mentő népe
fény néptől talárt
valós ősi égi
nagy lantvevő lyánt
megjelenítő
népétől ős szellemi
lyán megkeresi
imában ősi
életében mért
valós üzenő
szellemi népében
elindul minőség
jelen időben

örök ómen ősi életre
ég fontos tanítása
emberi minta mása
lyáni megjelenítése
nagy halom népének
országa Ihed
fényének oltára
Álmos őseinek jelennek
Mö népe ím nála
megkoronásodott
vív por páholya
DZ égi időtől mentő nép
ős szellemisége
írt ősi magyart vele
ég fény népétől megkeres
szellemi nagy hálánk
ontja áldó sarkon ponton
ősi magyaroknak jelem
őseinek jó még elem
lyáni fény nekik megjelen

pásztort vele ég jelenben
megképezett ős elemben
nyemtenyeimi négy
sámánok nemében még
él mentő szalander
pehely mintában jelen
nyom náluk Nyék nyomában
megjelenik álmuk
nyemtenyeimi énük nyár óta
megélénkült
neme indított ős minőségnek

jelenik onnan megjelenő tárogató
sémi néptől megkoronásodó
nagy Lames ősi intő szálon
megjelenik jézusi szálon
port vinni eme égi intő szó

szellemi hála ég két világa
Álmos őseinél megjelenik nyárra
győz üzenés
szellemi nagy küldetés
szavakban megjelenik
ott velük ébredezik
ómen pora éledezik
jelen ős szál lyánja
DZ DZs fontos szála

Földanya mentő népe a jelenben a magyar nép. Égi megjelölést kapott arra a szerepre, hogy előrejelző és hírvivő legyen a világban. A magyar lelkű emberek folyamatosan kapnak jeleket, tapasztalnak jelenségeket. Ezek a dolgok az utóbbi időben nagyon megélénkültek, egyre több ember figyelme fordul az ismeretlen, a más, az ezoterikus ismeretek felé.
A könyv soraiban megtalálható, hogy a szellemi "hála" megkeresett, és ontja rajtam keresztül az üzeneteket, előrejelzéseket, tanításokat. Kötelességemnek tartom, hogy mindenkihez eljusson a jövőt adó hír.
Az "ősi égi magyar őrszellemek" azoknak, akiknek a lelke még fogékony, erőt adnak ahhoz, hogy a mentő szálat felismerjék, és segítségével érteni tudják, és tenni tudjanak a jövő világ megmaradásáért az egész világban. Ez a magyar nép küldetése.

1999. január. 4
.
lant ősi egy lánc
ég fény népétől kegy
mert valóság
kimenekítő magyarság
két világ fényében
megjelenül
ég időtől mementó
szérűn pedig jelenül meg jó

szellemi normában
írt ősi kontrollálásban
nincs felelősség
ember mentő szálban

A híradás, a kapcsolat az égi világtól nagy ajándék. Folyton jelzi, hogy a magyarság menekítő szerepre hivatott, bármennyire nem akarja tudomásul venni, és nincs felelősség az emberekben!

1999. január. 23.
.
Peking fonnyadt vízválasztó

ő megjelenik mint szövet őse
nyerni meg fogja háborút
világra zúdítja
lator Peking fáraót
vinni mert vele nép
magyart is
szövetségi nép tinta
lenti menekülő
önmegjelenítő
történelmi régi időt

Peking jövőbeli szerepét és befolyását vetíti előre a vers. A háború eszerint kiterjed a világ nagy részére. Ebbe sajnos a magyarok ugyanúgy belesodródnak a rossz szövetség által, mint ahogyan korábban a történelem során már néhányszor megtörtént. Nem tanultunk belőle!

1999. január 26.
.
megjelenülő tavalyi meleg
fontos szellemi jelet
megismétli
égi idén magyaroknak
jövőt megjeleníti
normákat
ősi égi időtől formálnak
jő szél
lyán mint ősi mén
megkeményíti
mi nagy lelkeket
harc idején
minden hírre megfelelő
égi nagy léptékre
indítja lelki népét
.
A 2003-as hőséget, szárazságot jelzi előre, mely a következő időben, az új háború kezdete előtt megismétlődik. Egyre több magyar lelkű ember érzi elhivatottságát, kapja meg a szellemi indítást, s akik valóban tenni akarnak, azok képesek lesznek megérteni a különböző formában érkező üzeneteket és erőt és lehetőséget is kapnak a cselekvésre.

Q Q Q
Általános üzenetek

1999. január. 3.
.
világ kevés idő tenni
ne legyen meg kín
mi népeken mért
világon pénz miatt
vesszen időtől megírt
..

.
palotás ős üzeni
nem pénz
emberi világot menteni
más tudás minőségében
minden más
ősi égi ítélő tanításában
megjelenítő
szent ősi nagy lant törvénye
mindenben már van

mindent vén mestertől
meg kell tudni
nagy lenti mintában
minden benne lenni
mért vén minőség
égi léleknek
megjelenítő szellemiség
kimutatott szent ősi nép
őseinek ontja hálám
nékik ontott szavak
jelenből jövőbe
megjavítanak onnan
ödémás világ .

A fenti sorok keményen figyelmeztetnek, nem a pénz, ami érték és mentő lehetőség a világban. Az írásokon keresztül a régi, szellemi tudás megismerésére van mód. Ha az ősi, eredeti értékrendszer - norma, mérték, törvény, tisztesség, türelem, önzetlenség - szerint mérjük fel a dolgokat, ahogyan bennünket is megmérnek majd végül, akkor ismerhetjük meg azt, ami igazán fontos és előrevivő akár a saját, akár a világ életében.

A Földön minden tudás megtalálható, de csak akkor tárulkozik fel, ha egyáltalán vesszük a fáradtságot és a szellemi mesterektől kapott jeleket megértjük, s komolyan vesszük ezeket a tanításokat. Törekedünk arra, hogy megértsük, ne csupán olvassuk, hanem odafigyeljünk s próbáljuk az életünket a körülményeinket minél közelebb vinni ezekhez az Égi Törvényekhez.
Ez a világ párhuzamosan létezik más világokkal, nem elég csak a múlt gyökereit kutatni, hisz a tudás együtt van meg. A múlt-jelen-jövő ismereteit egységben kell nézni, együtt kell foglalkozni vele, a jelenben benne rejlik a múlt és jövő is. Ritkán adatik meg, hogy a jövő teljességgel feltárulkozik különböző médiumokon keresztül, legtöbbször akkor, amikor valami nagy veszély fenyegeti a Földet, az emberiséget. Komolyan kell venni ezt a "hálát", segítség, fogódzó lehet, hogy a problémákon úrrá lehessünk, és a megjavíthassuk a "felhígult" világot.

1999. január 24.
.
íz rend fontos szellem lent
vélemény nem égi erény
nem továbbító gén
mindenségi norma
tettek jelenülő torna
induljon meg jóvátevő
nemzeteket megkímélő
tudást vivő tanító szellemi erő
.

A különböző szófecsérlő megnyilvánulásokkal szemben a szellemvilág tetteket kíván. Az általa feltárt, jövőre vonatkozó üzeneteknek, tanításoknak továbbvitelét, és azok segítségével az események jóra fordítását kéri az emberiségtől.

1999. március 10.
.
ha emberi minőség
emberi nagy senkiség
fontosabbnak tartja
latori önzést
veszik ormán minden
mi numerum partján
mérhető lesz torlás
ín romló szálán
.

1999. július 30.
.
venni meg jóságot
választott méltóságot
nem lehet
mert égi méri
eme nagy kiváltságot
meg jeromosi mementó
őt viszi el romlott való
.
Azt hiszem, ezeket nem nagyon kell magyarázni!

Q Q Q